Spoločnosť MERET od 90-tych rokoch minulého storočia ponúka ...

MERET, s.r.o. patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 3.7 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.
Stiahnúť
V roku 1990 prišla na česko-slovenský trh spoločnosť MERET v snahe participovať pri prestavbe technológií v energetike, v potravinárstve, strojárstve i chemickom priemysle na modernejšie výrobné celky.

Intelektuálny potenciál svojich pracovníkov využila pri realizácii stoviek technických riešení, ktoré zákazníci prijímali s uspokojením pre vysokú invenciu, optimalizované náklady a rýchlosť finalizácie. Výrobky spoločnosti MERET sa stávali v priebehu času technicky dokonalejšie aj odolnejšie. Pasívne zobrazovače fyzikálnych veličín sa zmenili na moderné prístroje vybavené procesormi s vysokým komfortom obsluhy, čo ich posunulo generačne do oblasti kvalitnejšej komunikácie s obsluhujúcim personálom.

Spoločnosť MERET vyvíja a vyrába tlakomery, teplomery, kalorimetre, rôzne typy prevodníkov, datalogery, zobrazovacie a riadiace jednotky. Výrobky MERET možno nájsť v jadrových, vodných aj tepelných elektrárňach, na povodiach slovenských aj českých riek, vo vodných nádržiach pitnej vody, v baniach, v mliekárňach, v poľnohospodárskych prevádzkach, v mobilných aj stacionárnych zariadeniach Slovenskej armády, v skladoch ropných produktov, na čerpacích staniciach pohonných hmôt a tiež v SPP, v Slovnafte aj U.S.S.