Certifikáty kvality
MERET, s.r.o. patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 3.7 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.
Stiahnúť
Certifikačný orgán manažérskych systémov Eucert s.r.o. udeľuje certifikát, ktorým potvrdzuje, že spoločnosť Meret s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2009 v odbore Výroba, predaj, montáž meracej a regulačnej techniky.
Stiahnúť
Meret s.r.o. vlastní certifikát ATEX a vyrába zariadenia a ochranné systémy určené pre použitie v prostredí s nebezpečím výbuchu podľa Smernice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.).
Skupina výrobkov: Digitálne teplomery a tlakomery, prevodníky teploty a tlaku s typom ochrany proti výbuchu - iskrová bezpečnosť "i".
Stiahnúť